Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ME Teatime V.O.F.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op
01-01-2022


ME Teatime V.O.F.
Graanakker 32
5384 NP Heesch
Telefoonnummer: 06-13708031
(niet telefonisch bereikbaar, dan bereikbaar via onderstaand mailadres)
E-mail adres: info@meteatime.nl
KvK nummer: 84653507
BTW-identificatienummer: NL863299465B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen ME Teatime V.O.F. en jou als consument.

Het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Het afrekenproces kan pas voltooid worden, nadat je hebt aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 2. Prijzen

ME Teatime V.O.F. houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen een reeds betaalde bestelling en de uitvoering daarvan, zullen de producten en diensten nog voor de overeengekomen prijs worden geleverd.

Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s, inclusief 9% of 21% btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd.

Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Eventuele afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten.

ME Teatime V.O.F. is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd in het aanbod. Indien zich dit voordoet zal ME Teatime V.O.F. de gemaakte fouten zo spoedig mogelijk aanpassen. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 2a. Prijs aanbiedingen / acties

Indien een aanbieding op de site een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Gedurende geldigheidsduur van een aanbieding, zoals in voorgaande zin bedoeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 3. Betaling

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings- en/of bestel)voorwaarden worden gesteld.

Indien je met enige betaling in gebreke bent, is ME Teatime V.O.F. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende bestelling(en) uit te stellen of te ontbinden.

Artikel 4. Overeenkomst & levering

Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de bijbehorende betalingscondities.

Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van de betaling, wordt een mail gestuurd dat de bestelling is ontvangen. Tenzij anders vermeld op de website, wordt de bestelling binnen 3 werkdagen na de bevestiging verstuurd naar het opgegeven verzendadres. ME Teatime V.O.F. verzendt de gekochte producten via DPD en/of PostNL.

De door ME Teatime V.O.F. aangegeven levertijden zijn indicatief. Wanneer het ons niet lukt de bestelling te leveren binnen de tijd zoals hierboven aangegeven, zullen wij je hier binnen die tijd per mail op de hoogte brengen. Mocht het ons binnen 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is, nog steeds niet lukken om de bestelling te leveren, heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 5. Herroepen & retourneren

Je hebt het recht om, tot 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van reden af te zien van je koop.

Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen de tijd om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag, inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd (dit geldt alleen als de gehele order terug wordt gestuurd, anders krijg je alleen het geld terug van wat er is geretourneerd).

Alle producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Dit wordt altijd gecontroleerd. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ME Teatime V.O.F. zich het recht voor om je aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het artikel slechts mag inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn.

Losse thee, fudge, chocolade en artikelen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn, kunnen niet worden geretourneerd.

De kosten voor retour vanuit huis naar de webwinkel zijn voor jouw eigen rekening.

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, gebruik dan of het herroepingsformulier onderaan deze pagina of stuur een mail naar: info@meteatime.nl. Vermeld hierin dat je je bestelling retour wilt zenden en of het gaat om de hele bestelling of een deel hiervan. Doe dit onder vermelding van je naam en het ordernummer van je bestelling.

Nadat je je bestelling hebt aangemeld voor retour, ontvang je een mail met daarin verdere instructies hoe te handelen. Verpak je producten zorgvuldig. Een (brievenbus)pakket dat is kwijtgeraakt of beschadigd tijdens het transport, kunnen we niet voor je vergoeden. Vraag voor de zekerheid altijd een bewijs van afgifte van de retourzending en bewaar deze zorgvuldig.

Het verschuldigde orderbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van je retour teruggestort, mits er is voldaan aan bovenstaande voorwaarden.

Artikel 6. Klachten, garantie & toepasselijk recht

ME Teatime V.O.F. kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via DPD en/of PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Gaat een artikel binnen afzienbare tijd kapot? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ME Teatime V.O.F. door een mail te sturen aan info@meteatime.nl, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typefouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van je beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dien je ons hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het door ons gefactureerde/door jou betaalde bedrag. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen door jou toegebracht aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

Op overeenkomsten tussen ME Teatime V.O.F. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Bijlage I herroepingsformulier

Herroepingsformulier