Disclaimer

Disclaimer

ME Teatime V.O.F. kan niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

ME Teatime V.O.F. sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Onze foto’s mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen met ME Teatime V.O.F. (info@meteatime.nl). We horen het graag, want door jouw reactie kunnen we onze website mogelijk nog verder verbeteren.