Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op
01-01-2022

Fijn dat je vertrouwen stelt in ME Teatime V.O.F., gevestigd aan de Graanakker 32, 5384 NP Heesch (KVK-nummer: 846535.7). Jouw privacy is voor ons belangrijk en we zullen je gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. We zijn op basis van de AVG-wetgeving verplicht je te informeren welke gegevens verzameld worden, waarom dit wordt gedaan en wat ermee wordt gedaan. Mocht je ondanks onderstaande uitleg nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op (info@meteatime.nl). Let wel, we zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van onze website, geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens

ME Teatime V.O.F. verwerkt een aantal van je persoonlijke gegevens. We verwerken de volgende gegevens: 
– Voor- en Achternaam
– Adresgegevens
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Betaalmethode en Betaalgegevens
– IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaattype
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen; (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie en via telefonisch contact

Bij zakelijke contacten wordt ook de Bedrijfsnaam en het KVK nummer verwerkt. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening:
– Het verwerken van vragen en het beantwoorden van verzoeken
– Het verwerken en versturen van een bestelling
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verwerken van facturen
– Het versturen van nieuwsbrieven
– We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– We verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. We gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen we jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan logistieke, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

ME Teatime V.O.F. bewaart de gegevens niet langer dan nodig is. De gegevens worden tot maximaal 2 jaar na de datum van de bestelling bewaard. De bestelfacturen, met daarop o.a. personalia en adres, worden echter tot 7 jaar na het plaatsen van een order bewaard aangezien dit wettelijk is vastgelegd.  

Delen van gegevens

De gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. 

Antagonist:

De webwinkel is ontwikkeld met software van Antagonist. Je kunt hier hun privacy beleid lezen. Met Antagonist is een verwerkersovereenkomst gesloten.

WordPress:

Onze website werkt met het Content Management Systeem (CMS) WordPress. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Antagonist. Wij delen geen informatie met WordPress.

Woocommerce:

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Antagonist. Wij delen geen informatie met WooCommerce.

Mollie:

Met behulp van deze plug-in kunnen betalingen worden verricht. Je kunt hier hun privacy-beleid lezen.

Mailpoet:

We sturen met behulp van deze applicatie mails na bestelling, met daarin de bestel- en betaalgegevens. De nieuwsbrieven worden ook verzonden met deze applicatie. We sturen alleen nieuwsbrieven die je hebt aangemeld om te ontvangen of e-mails die betrekking hebben op de services die we aan je hebben geleverd. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Antagonist.
Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailpoet. Bij aanmelding volgen wij de zogenaamde dubbele opt-in, wat inhoudt dat er een mail met activatielink naar je wordt verstuurd. Zodra de activatielink wordt gebruikt, wordt de aanmelding definitief. Met deze dubbele opt-in wordt voorkomen dat anderen je emailadres gebruiken om je aan te melden.
Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via een link die onderin elke nieuwsbrief is opgenomen. Indien je deze link gebruikt, wordt je afmelding geautomatiseerd verwerkt in ons systeem.
De servers van Mailpoet zijn ook gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailpoet vind je hier. Met Mailpoet is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Op de website staat een verwijzing naar de Social Media kanalen, Instagram en Facebook. Hier worden geen specifieke persoonsgegevens mee gedeeld. Maar aangezien je ons hier volgt zal je naam hier bekend zijn. In de privacyverklaringen van deze kanalen kun je lezen hoe zij omgaan met privacy.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ME Teatime V.O.F. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen jouw gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Verzenden en logistiek

Als jij een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. We maken gebruik van de diensten van DPD en/of PostNL.

Beveiliging

ME Teatime V.O.F. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De computers van ME Teatime V.O.F. zijn voorzien van een wachtwoord en een firewall en de website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Datalek

Per 1 januari 2016 zijn wij, als webondernemer, verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Mochten er externe links geplaatst zijn op de site, bijvoorbeeld om daar meer informatie over bepaalde onderwerpen te raadplegen, dan is ME Teatime V.O.F. niet verantwoordelijk voor de content van die sites of de manier waarop die sites met privacy omgaan.

Cookies en Websitegebruik

De website www.meteatime.nl maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan, zoals je voorkeursinstellingen, en om de website optimaal te kunnen weergeven. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van je browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Lees meer over wat cookies zijn op de website van veilig internetten.

Persoonsgegevens inzien en verwijderen

Het is mogelijk om de persoonsgegevens die verwerkt worden in te zien, aan te passen of volledig te laten verwijderen. Aangezien je toestemming hebt gegeven om de gegevens te verzamelen is het ook mogelijk om dit weer in te trekken. Mocht je dit willen, stuur dan even een mailtje met het verzoek naar info@meteatime.nl en we zullen het verzoek binnen 4 weken verwerken. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.